Welkom!

Van harte welkom op de website van de Raad Lokale Economie Denderleeuw.
De Raad Lokale Economie Denderleeuw is een overkoepelend advies- en informatieorgaan voor, maar vooral van de lokale ondernemer.

Doelstellingen

De (toenmalig) Middenstandsraad werd in 2002 opgericht om de communicatie- en informatiestroom tussen het gemeentelijke bestuur en de lokale handelsverenigingen, vrije beroepen en andere zelfstandigen te bevorderen.

De Raad Lokale Economie Denderleeuw functioneert als een adviserende, informerende entiteit op gemeentelijk vlak en als een overkoepelende vereniging voor de lokale ondernemer.

Ze is een niet politiek en pluralistisch orgaan en fungeert met respect voor de belangen en zienswijzen van de lidgroepen.

De doelstellingen zijn het bestuderen, het adviseren, het voorstellen en het bevorderen van alle maatregelen, die ten goede komen aan de professionele, de economische, de sociale en de morele ontwikkeling van het ambachtswezen, van de kleine en de middelgrote handel en nijverheid, alsook van de vrije beroepen en de andere zelfstandige, intellectuele beroepen.

De leden van de Raad Lokale Economie Denderleeuw zijn allen zelfstandige ondernemers uit Denderleeuw. Zij engageren zich volledig vrijblijvend voor deze activiteit en ontvangen hiervoor geen enkele vergoeding.